Alanım olmayan alanda ilk bine girip okul öncesi öğretmeni oldum ben. Siz beni ne anlarsınız siz!

hangi yüzüklerin efendisi karakterisin testinde aragorn çıktım! vay be diyoruz! 

not: birileri de gollum çıktı.

Anonim sordu: sanırım samsung note serisi bi şeye sahipsin?

evet

halafiz:

Şövket Elekberova - Beni Candan Usandırdı

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı?
Felekler yandı âhımdan muradım şem’i yanmaz mı?

Kamu bimarına cânan devâ-yı derd eder ihsan
Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı?

Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-ı giryânım
Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı?

Gül-i ruhsâruna karşu gözümden kanlı akar su
Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı?

Gamım pinhan tutardım ben dediler yâre kıl rûşen
Desem ol bî-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı?

Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
Bana ta’n eyleyen gafil seni görgeç utanmaz mı?

Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı?

Fuzulî

Çok da acemi

Çok da acemi

Hamarat olduğumu söyleyiverin. (Dilçıkaransurat)

Hamarat olduğumu söyleyiverin. (Dilçıkaransurat)